Privacy

Op deze site kunnen wij gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je eigen computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website.

SPM Shoetrade maakt gebruik van cookies voor Google Analytics om onze site constant te kunnen verbeteren of statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu.

Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens je eerste bezoek of via de meeste browsers worden er geen cookies opgeslagen. Voor het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen wij je naar 'Help' in de toolbar van je webbrowser.