Disclaimer

De website www.spmshoetrade.be en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van SPM Shoetrade. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPM Shoetrade.

De inhoud van deze website en andere uitingen van SPM Shoetrade op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door SPM Shoetrade wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SPM Shoetrade behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SPM Shoetrade, welke geen eigendom zijn van SPM Shoetrade, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SPM Shoetrade. Hoewel SPM Shoetrade uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.